Logo
Welkom
Wij zijn open
Praktijk
Mensendieck
Voor wie?
klachten en specialisaties
Samenwerking
Kwaliteit
Dat vond men
Vergoeding
Openingstijden
• Aanmelden
Contact
Volg ons
Per 1 juli 2008 ook zonder verwijzing naar de oefentherapeut!

Aanmelden als nieuwe patiënt

U kunt zich inschrijven als nieuwe patiënt in onze praktijk door het invullen van dit formulier. U kunt zich natuurlijk ook telefonisch aanmelden: 020-6110503.
bv 1089AB 123
Aanvullend verzekerd:   

Ik kan niet komen op:

ochtend        
middag        
Korte beschrijving van uw klacht:
Mensendieckpraktijk Sloterplas  •  Burg. Rendorpstraat 7B  •  020-6110503
Mensendieckpraktijk Sloterplas hanteert een strikte naleving van de overeengekomen betalingstermijn. Na overschrijding wordt de factuur ter invordering overgedragen aan Direct Incasso.
Alle daarmee gepaard gaande gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de debiteur.