Logo
Welkom
Wij zijn open
Praktijk
Mensendieck
Voor wie?
klachten en specialisaties
Samenwerking
• Kwaliteit
Dat vond men
Vergoeding
Openingstijden
Aanmelden
Contact
Volg ons
Per 1 juli 2008 ook zonder verwijzing naar de oefentherapeut!

Kwaliteit

Waarborging kwaliteit
Wij vinden het van belang om alle patiënten in onze praktijk de best mogelijke behandeling te kunnen bieden. Om de kwaliteit te waarborgen is elke therapeut verplicht aan bijscholing te doen, stagiaires te begeleiden en intercollegiaal overleg te voeren, zodat men op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen.

Registratie kwaliteitsregister
Alle therapeuten in deze praktijk zijn geregistreerd in het register van de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici en dragen iedere 5 jaar zorg voor de herregistratie in het kwaliteitsregister.

Lid beroepsvereniging
Daarnaast zijn alle therapeuten in de praktijk lid van de beroepsvereniging voor oefentherapeuten VvOCM.

Klantervaringsonderzoek /Patiëntentevredenheidsonderzoek
Wij zijn benieuwd naar de ervaringen van onze patiënten met onze oefentherapiepraktijk en onze oefentherapeuten. Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat de ervaringen van de patiënten bevraagt.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg BV. Als u als patiënt bent afbehandeld, ontvangt u thuis een korte online vragenlijst.
Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem.
Met het invullen van de vragenlijst, helpt u ons om de dienstverlening binnen onze praktijk te verbeteren.

Klachtenregeling
Heeft u een klacht over uw oefentherapeut Cesar / Mensendieck? U kunt er iets mee doen. Kijk hier voor de Klachtenprocedure.
Mensendieckpraktijk Sloterplas  •  Burg. Rendorpstraat 7B  •  020-6110503
Mensendieckpraktijk Sloterplas hanteert een strikte naleving van de overeengekomen betalingstermijn. Na overschrijding wordt de factuur ter invordering overgedragen aan Direct Incasso.
Alle daarmee gepaard gaande gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de debiteur.