Logo
Welkom
Wij zijn open
Praktijk
Mensendieck
Voor wie?
klachten en specialisaties
• Samenwerking
Kwaliteit
Dat vond men
Vergoeding
Openingstijden
Aanmelden
Contact
Volg ons
Per 1 juli 2008 ook zonder verwijzing naar de oefentherapeut!

Samenwerking

De praktijk werkt multidisciplinair en dus met andere therapeuten en zorgverleners samen die in en rondom de praktijk in de wijk gevestigd zijn. Door (zo nodig) gebruik te maken van deze grote variatie aan kennis en kunde, komen we tot de beste behandeling voor uw situatie. Dit gaat uiteraard altijd in overleg met u.

Mensendieckpraktijk Sloterplas  •  Burg. Rendorpstraat 7B  •  020-6110503
Mensendieckpraktijk Sloterplas hanteert een strikte naleving van de overeengekomen betalingstermijn. Na overschrijding wordt de factuur ter invordering overgedragen aan Direct Incasso.
Alle daarmee gepaard gaande gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de debiteur.