Logo
Welkom
Praktijk
Mensendieck
Voor wie?
Klachten
Specialisaties
Kwaliteit
Dat vond men
• Vergoeding
Openingstijden
Aanmelden
Contact
Volg ons
Per 1 juli 2008 ook zonder verwijzing naar de oefentherapeut!

Vergoeding door zorgverzekeraars


Aanvullende verzekering
Oefentherapie Mensendieck wordt vergoed uit de aanvullende verzekering van alle zorgverzekeraars. Het aantal behandelingen is afhankelijk van het door u gekozen pakket; informeer bij uw zorgverzekeraar of raadpleeg uw polis. Alle therapeuten hebben individueel contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeraars 2018

Kinderen en chronisch zieken
Kinderen tot 18 jaar krijgen de eerste 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. De overige behandelingen worden vergoed op basis van het gekozen aanvullende pakket van de ouders. Bij chronische patiënten worden de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering betaald. De overige behandelingen worden vervolgens vergoed uit de basisverzekering.

Verplicht eigen risico
Als uw behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering, dan is dit van invloed op uw verplicht eigen risico van 385 euro.

Particulier tarief
Indien u niet aanvullend verzekerd bent geldt het particulier tarief van 30,= euro per behandeling.
Contant te voldoen.

Tarievenlijst
Mensendieckpraktijk Sloterplas  •  Burg. Rendorpstraat 7  •  020-6110503
Mensendieckpraktijk Sloterplas hanteert een strikte naleving van de overeengekomen betalingstermijn. Na overschrijding wordt de factuur ter invordering overgedragen aan Direct Incasso.
Alle daarmee gepaard gaande gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de debiteur.