Logo
Welkom
Wij zijn open
Praktijk
Mensendieck
Voor wie?
klachten en specialisaties
Samenwerking
Kwaliteit
Dat vond men
Vergoeding
Openingstijden
Aanmelden
Contact
Volg ons
Per 1 juli 2008 ook zonder verwijzing naar de oefentherapeut!

Welkom op de praktijk oefentherapie Mensendieck Sloterplas.

Illustratie van de praktijk

Al 37 jaar - zorg voor bewegen!

Heeft u klachten? Kom in beweging!

Oefentherapie Mensendieck Sloterplas is al 37 jaar een vertrouwde plek waar oefentherapeuten met veel passie mensen behandelen met allerlei klachten aan het bewegingsapparaat.

U kunt voor oefentherapie het hele jaar, 5 dagen per week, terecht. De oefentherapeuten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici en zijn lid van de beroepsvereniging VvOCM.


Wij zijn open!

Ook tijdens de coronacrisis is onze praktijk open. Wij behandelen zoveel mogelijk op afstand met beeldbellen, voor uw en onze veiligheid.

Lees verder
Mensendieckpraktijk Sloterplas  •  Burg. Rendorpstraat 7B  •  020-6110503
Mensendieckpraktijk Sloterplas hanteert een strikte naleving van de overeengekomen betalingstermijn. Na overschrijding wordt de factuur ter invordering overgedragen aan Direct Incasso.
Alle daarmee gepaard gaande gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de debiteur.