Logo
Welkom
Praktijk
Mensendieck
Voor wie?
Klachten
Specialisaties
Kwaliteit
Dat vond men
Vergoeding
Openingstijden
Aanmelden
Contact
Volg ons
Per 1 juli 2008 ook zonder verwijzing naar de oefentherapeut!

Welkom op de praktijk oefentherapie Mensendieck Sloterplas.

Illustratie van de praktijk
Al 35 jaar - zorg voor bewegen!

Heeft u klachten? Kom in beweging!
U kunt voor oefentherapie het hele jaar, 5 dagen per week, terecht. De oefentherapeuten zijn allen geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici en zijn lid van de beroepsvereniging VvOCM

Mensendieckpraktijk Sloterplas  •  Burg. Rendorpstraat 7  •  020-6110503
Mensendieckpraktijk Sloterplas hanteert een strikte naleving van de overeengekomen betalingstermijn. Na overschrijding wordt de factuur ter invordering overgedragen aan Direct Incasso.
Alle daarmee gepaard gaande gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de debiteur.